Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png960ad4d995df0a4cdace88d82c10e6f8
bip4.png5be6ad9ec7c138a89befcb0b62713380
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg4e9c8cfabdd29aec9054783cb4123677
baner bon wychowawczy.jpgcbef61838d68db154b62b757c4d389da
gprn.PNG51a4d0ec6eff2a2568161d5d446fb794
ppp2.png25635b0b4a4fbb66637555db9db77ac0
gmina sprzedaje.jpgf12a9cbaaf5a0d2e0002c415c6826c83
wies.PNGca38af09490ea74995c7cfdb7ba16d08
sty.PNG28db8bd571c6eaf60a921d7a00eec3f3
budzet_obyw.png2b1f4033b1bcddc7fd98893a7153a541
z.png5e775e0360869d704c7fdcb5449fe8ea
8.pnge1d81168933ec3ab8b680f9bd3121aa0
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgde7c3aaca746ade63e05f65ab751e361
ulgi_rodzina.png3f427b269af4689636fe850f933c3911
baner zakładka.jpgd4309d9de1243b0c7da2bb6ded726adf
odpady.gif9fe08f6670c28f947453a08ae2a06aee
eko_harmonogram.png40721d4faf225db7f95e403d78d94ba1
airly.PNG7f270205a24a0d7ac28c6bb0c5288ef7
mapa.png4554c412dc92a6de707d41b21d0268a0
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg964e5e9a05598309496abe8f59e60cb1
mobil.png9f87c0ef14439754f7b53d8a41ac0253
rrr.png373e9320bba6b1e440a5faf5b7a858c7
baner_partnerstwo.gife835b987a69d1aac1f8658ea8ac0e65b
kultura.GIFdf22f58793937a9463d5bb88a81b98b2
dzielnicowy-baner-oryg.gifeed648dd41d2246eb9e8a4d374f9f08c
schronisko_zwierzat.pngc2f4f7935f44708c8eba017a669b7967
orly.png779ab06a2651d3c8883e9619a9552b79
turniej poetycki baner.jpgcc88ae66bbea82f403edb5665e9a171b
baner.jpg00e9ac7086803fe918aa2898c3c280eb
przyroda_gmina_nysa_.pngbf55b27a8de19d39caeeff66f026e75b
baner_220x120_naprawmyto.jpg243d6ca438e795e542707775e16e6872
Walory Przyrodnicze Gminy Nysa
Dodano: 17-04-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
 

 

Operacja „Walory przyrodnicze Gminy Nysa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

Projekt „Walory przyrodnicze Gminy Nysa”

   Celem projektu „Walory przyrodnicze Gminy Nysa” było podjęcie działań promocyjnych w celu  wypromowania i wyeksponowania cennego, lokalnego dziedzictwa przyrodniczego.


   Przedsięwzięcie polegało na wydaniu promocyjnego filmu przyrodniczego, albumu i ulotek opisujących cenne przyrodniczo tereny i obiekty Gminy Nysa, które będą nieodpłatnie przekazane placówkom oświatowym i kulturalnym na terenie Gminy Nysa, mieszkańcom i turystom. Będą one również nieodpłatnie dystrybuowane na organizowanych przez Gminę Nysa akcjach takich jak np.: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Kasztanowca.

  Zasięg oddziaływania operacji objął swym działaniem obszar Lokalnej Grupy Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Podjęte działania w ramach operacji bezpośrednio przyczynią się do promocji lokalnych obszarów przyrodniczo-cennych w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Ze względu, że realizacja celów wpłynie na wyeksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, operacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru LGD. Wprowadzenie nowych produktów informacyjno-turystycznych, wpłynie na wyeksponowanie posiadanego bogactwa przyrodniczego a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki.

W ramach operacji zostały opisane i wypromowane takie obszary i obiekty jak:

       1. Zbiornik Nyski leżący na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Natura 2000.

       2. Otmuchowsko - Nyski Obszaru Chronionego Krajobrazu.

       3. Forty Nyskie włączone w sieć obszarów Natura 2000.

       4. Rezerwat przyrody „Przyłęk” włączony również w sieć obszarów Natura 2000 .

       5. Pomniki przyrody na terenie miasta Nysa.

       6. Pomniki przyrody na terenie sołectw Gminy Nysa. 

                                                                                                                                                               Bernard Rudkowski
Wydział Rozwoju Wsi

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale